NCS-HUIPPUKYLMÄHOITO  HEVOSILLE JA KOIRILLE
Ainutlaatuinen,  luonnonmukainen ja lääkkeetön mene- telmä vammojen  ennaltaehkäisyyn  ja hoitoon.

Neuro Cryo Stimulation (NCS) -huippukylmähoidolla vaikutetaan kehoon sekä suoraan että hermoston kautta
ja käynnistetään kehon luontaiset  hoitomekanismit. Hermostollinen vaikutus tekee NCS-huippukylmä- hoidosta
selkeästi tehokkaamman kuin perinteiset menetelmät, jotka  perustuvat kylmään veteen, jäähän tai ilman puhaltamiseen.

NCS-huippukylmähoito ennaltaehkäisee ja hoitaa vammoja kuten esimerkiksi lihasjäykkyydet, revähtymät, venähdykset,
ruhjeet, verenpurkaumat, jännevammat, tulehdukset, bursiitit, nivelvammat ja arvet.
Hoito perustuu Termoshokkiin, joka saavutetaan jäähdyttämällä hoidettava alue nopeasti Cryonic-laitteen värähtelevällä hiilidioksidikidesuihkulla.
Tämä vaikuttaa mm. ihon pintakerroksessa sijaitseviin hermoreseptoreihin käynnistäen luonnonmukaiset hoitomekanismit.
 NCS-huippukylmähoitoa voidaan käyttää sekä kroonisiin että akuutteihin kehon ulkoisiin hoitoihin. Cryonic-laitteen käyttäjiä
ovat esimerkiksi kuntoutuslaitokset, lääkärit, fysioterapeutit, urheilijat, eläinlääkärit ja -klinikat ja valmentajat.
 Olemme saaneet erittäin positiivista palautetta hoitokokemuksista esimerkiksi asiakkailta, joiden hevosia ovat vaivanneet polvinivelet, vuohisnivelet, kavionivelet, kinnernivelet tai lihaksisto.
Monet hevosvalmentajat kertovat esimerkiksi nivelpiikitysten vähentyneen  Cryonic-laitteen käytön myötä. Selkeänä etuna nähdään myös se, että hoitoja voidaan antaa sekä harjoittelu- että kilpailukaudella tauot minimoiden.

Koirapotilaiden hoidossa on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi selkä-, lanne-, lihaksisto- ja nivelsidevaivojen hoidossa.
Luotettavia Cryonic-huippukylmälaitteita on valmistettu yli 20 vuotta ja niitä käytetään maailmanlaajuisesti. Cryonic- huippukylmälaitteet sopivat toimijoille, jotka edellyttävät hoitolaitteiltaan tur- vallisuutta, luotettavuutta ja korkea- laatuisuutta.

NCS-HUIPPU- KYLMÄHOITO:
• vähentää ja jopa poistaa tulehdusta
• aktivoi verenkiertoa ja aineenvaihduntaa
• aktivoi imusuonistoa ja poistaa turvotusta
• lievittää kipua nopeasti
• rentouttaa lihaksia
ESIMERKKEJÄ  HOITOKOHTEISTA:
• jännevammat ja -tulehdukset • niveltulehdukset
• nivelsidevenähdykset • lihasrevähdykset
• lihasjäykkyydet • turvotukset
• ruhjeet • leikkauksen jälkihoito


TERMOSHOKKI Kun 50 barin paineella tuleva -78°C -asteinen hiilidioksidikidesuihku
jäähdyttää hoidettavan alueen erittäin nopeasti 32°C:sta 4°C:een, saadaan aikaan ainutlaatuinen Termoshokki. 
Ainoastaan nopeasti aikaansaatu Termoshokki saa aikaan hermostolliset vaikutukset.