“It does not matter wether medicine is old or new,

 

So long as it brings about a cure.

 

It matters not wether therories be eastern or western,

 

So long as they prove to be true.”

 

Jen Hsou Lin, DVM, PHD

 


 

Indikaatiot eli mihin akupunktiota käytetään


Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
Tavallisimmat akupunktion käyttöindikaatiot ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä
niistä johtuvat kiputilat. Hoidettaviin tauteihin kuuluvat mm. kaikkien nivelrikkomuutosten
aiheuttamat kivut ja liikuntarajoitukset (jäykkyys, ontuminen, haluttomuus liikkua ym.)
sekä erilaiset selkäviat kuten välilevysairaudet ja selkärangan sillottumien eli spondyloosin
aiheuttamat kivut.Suuren potilasryhmän akupunktiolle muodostavat myös lonkkaniveldysplasiasta.

Myös lihaksistosta peräisin olevia jännitys- ja kiputiloja sekä jännetulehduksia hoidetaan akupunktiolla

Muut:
Immunologisia sairauksia kuten allergioita, iho-ongelmia ja astmaa voidaan hoitaa akupunktiolla.

Hormonaaliset ongelmat. Neurologiset ongelmat. Hermojen pinnetilat ja niistä johtuvat kivut
tai halvausoireet ovat myös merkittäviä akupunktion käyttöindikaatioita.

 

Akupunktion vaikutusmekanismit                

 

Kipu

Akupunktion kipua lievittävä vaikutus on akupunktioperustutkimuksen ohella eniten tieteellisesti tutkittu akupunktiosovellutus.

 

Immunologiset vaikutukset

Akupunktion on todettu vaikuttavan eri verisolujen määrään.

 

Hormonieritys ja homeostaasi

Terve elimistö pyrkii itse pitämään tasapainon eli homeostaasin yllä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki vialliset osat pyritään heti korjaamaan elimistön omien säätelymekanismien avulla oli vika sitten yhdessä tai useammassa solussa, hormonierityksessä, immuunipuolustuksessa tai eri elinten toiminnassa. Akupunktio tehostaa elimistön omia tasapainoon pyrkiviä mekanismeja ja sillä voidaan vaikuttaa hormonieritykseen.

 

 Laser

Laserhoitotiedot löydät TÄÄLTÄ

Repulse HF Red Light

Repulse HF Red Light -hoitotiedot löydät TÄÄLTÄ

MOYAVE - THE COMBINATION OF LOW-LEVEL-LIGHT AND INFRARED TECHNOLOGY

Hoitotiedot löydät TÄÄLTÄ